top of page
Cookies en privacyverklaring

CAROLA BAKT ZOETHOUDERTJES

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen.

Carolabaktzoethoudertjes.nl
 
Website 
www.carolabaktzoethoudertjes.nl
Contactpersoon
Carola Damen
E-mailadres
carolabaktzoethoudertjes@gmail.com

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we:

  • Naam

  • E-mailadres

  • IP-adres

  • Adres

  • Overige gegevens die je ons zelf verstrekt

 

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen:

  • omdat je een reactie hebt achtergelaten op onze website.

  • ons contactformulier hebt ingevuld.

  • je in hebt aangemeld als lid.

  • je mee hebt gedaan aan een winactie.

  • of je op een andere manier zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

 

Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens.
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

 

Contactformulier of e-mail

Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal twee jaar.

 

Reactie op de website

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken, met het doel jouw reactie op onze website te kunnen tonen. We bewaren deze gegevens zolang de website www.carolabaktzoethoudertjes.nl bestaat, ook als deze van eigenaar of naam wijzigt.

 

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

 

Winactie

Als je mee hebt gedaan aan een winactie, bewaren we de door jou opgegeven gegevens alleen ten behoeve van deze winactie en om jou het gewonnen product toe te kunnen sturen of je de dienst te kunnen leveren. We bewaren je gegevens maximaal drie jaar, om iedereen een eerlijke winkans te kunnen bieden.

Als we voor de winactie samenwerken met een andere partij, hebben we voor de deelname al aangegeven dat we jouw gegevens ook met deze partij zullen delen en welke partij dat is. Graag verwijzen we je voor meer informatie naar de privacyverklaring van die partij.

 

Samenwerkingen

Als we met jou of de onderneming waar je voor werkt, samenwerken, dan verwerken we de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens om de samenwerking tot een goed einde te kunnen brengen en de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.

We verwerken de gegevens ook ten behoeve van de facturatie en bewaren deze gegevens tot 8 jaar na de factuurdatum ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht. Buiten deze plicht om bewaren de persoonsgegevens tot 5 jaar na de samenwerking, zodat we mogelijk nog eens contact op kunnen nemen voor nieuwe samenwerkingen.

 

Gastbloggers

Zo nu en dan wordt er een gastblog geschreven door een lezer. In dit gastblog vertelt de gastblogger over zichzelf en geeft een passend recept prijs. Indien gewenst, kan een gastblog verwijderd worden van de website. Voordat een gastblogger een eigen stukje schrijf stemt hij of zij in met de verwachtingen op: https://www.carolabaktzoethoudertjes.nl/zoete-praatjes

De mail waarin je toestemming geeft voor het gastblog, bewaar ik zolang het artikel op het blog staat.

 

Boekhouder

Soms maak ik gebruik van een boekhouder om de financiële resultaten op orde te krijgen. Deze persoon krijgt geen persoonlijke informatie over lezers van de website. De geleverde informatie is strikt zakelijk en betreffen informatie van bedrijven voor aankopen vóór of geleverde producten vàn Carola Bakt Zoethoudertjes.

 

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen; een hobby dat als klein bedrijf verder hoopt te groeien.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

 

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

Hosting van onze website

Nieuwsbriefdienst

Samenwerkingspartner voor winacties

Affiliatepartner

 

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.
Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

 

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken kun je naar een website buiten carolabaktzoethoudertjes.nl gaan. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Overigens zijn veel externe links geplaatst zonder winstoogmerk. Indien er een samenwerking heeft plaats gevonden en hiervoor een link is geplaatst, zal dit altijd onder het artikel gemeld worden.

 

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je hier graag meer over weten, neem dan contact op per e-mail via carolabaktzoethoudertjes@gmail.com

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen indien mogelijk.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen indien je het vermoeden hebt dat je persoonsgegevens niet goed gebruikt worden.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer:

www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

 

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/

Twitter: twitter.com/privacy

 

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Deze Google Analytics cookies worden 26 maanden bewaard.

Wil je meer weten hoe Google de gegevens in de advertentieproducten beheert? Je vindt de informatie in deze link

 

Affiliate cookies

Door onze affiliatepartners worden cookies geplaatst. Deze cookies worden enkele dagen of weken bewaard, zodat je herkend wordt als een websitebezoeker die via onze website op de website van de affiliatepartner terecht is gekomen. Deze cookies verwerken met name je IP-adres.

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices  www.youronlinechoices.com/be-nl/  kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

 

Waarvoor gebruikt Carola Bakt Zoethoudertjes jouw gegevens?

De communicatie met de lezers vindt plaats via contactmogelijkheid op de website. De gegevens die je hier invult zijn nodig om je te kunnen benaderen voor een antwoord en zullen hiervoor ook uitsluitend gebruikt worden. Bij het invoeren van het formulier laat je een IP-adres van de browser gebruikersagent string achter om spam opsporing te helpen. Veel spam wordt namelijk verspreid via dit soort formulieren.  Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens en zullen ze nooit doorspelen aan derden.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief laat je een emailadres achter. Hierdoor ontvang je bij ieder nieuw bericht een email. Deze emailadressen worden zorgvuldig bewaard in het programma Wix waarop de webstite draait. Wix wordt dagelijks gecheckt op nieuwe updates om fouten en hackers tegen te gaan. Via de mail die je ontvangt bij iedere bericht kun je jezelf ook afmelden voor de nieuwsbrief.

Google Analytics houdt het surfgedrag van de bezoekers bij. Persoonlijk gebruik ik dit programma alleen om te kijken hoeveel bezoekers de website bezoeken, wanneer en wil graag weten of de bezoekers vaker komen. Op die manier kan ik ook beter inschatten welke artikelen het beste passen bij Carola Bakt Zoethoudertjes.
Bij een samenwerking wil het betreffende bedrijf ook deze gegevens weten. Bij een samenwerking worden er tracking codes in het artikel geplaatst door de adverteerder. Deze houden dezelfde gegevens bij als Google Analytics.

 

Tips voor jou

Plaats je een foto bij een van de netwerken van Carola Bakt Zoethoudertjes als Facebook, bedenk dan dat hier soms meer informatie op staat dan alleen een foto. Soms kunnen anders lezers deze foto ook downloaden en gegevens zien die gekoppeld zijn aan de foto zoals de locatie gegevens. 

Als je liever privé surft is het wellicht handig om anoniem het web op te gaan. Iedere browser heeft wel een mogelijkheid waardoor je geen cookies opslaan en je soms zelfs niet gevolgd wordt door de browser. Helemaal anoniem ben je nooit want  internetproviders kunnen zien welke pagina’s je bezoekt. 

Ben je ingeschreven om een email te ontvangen? Met de mail die je ontvangt, kun je deze service ook uitzetten. 

Hoe Carola Bakt Zoethoudertjes omgaat met winacties, reviews, advertorials, cookies en partnerlinks vind je bij de disclaimer.

 

Heb je vragen, ideeën of suggesties voor ons?

Wanneer je vragen, ideeën of suggesties hebt kun je contact met me opnemen.
Dan kan heel eenvoudig via email: carolabaktzoethoudertjes@gmail.com

bottom of page